รับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

1 เมษายน 2563

คุณปกรณ์ ทนขำ ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ร่วมรับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการ สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พศ. 2563 ที่ สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กล้วยน้ำไท กทม. โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ให้มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม