คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยเยี่ยมชมโรงงาน

20 ธันวาคม 2562

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิตโซ่ ที่ บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2562