กิจกรรมทอดกฐิน

3 พฤศจิกายน 2562

ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ที่วัดปาลิไลยวัน หุบเขาฉลาก ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พย. 2562 โดยปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้เพื่อสำหรับใช้ในการสร้างอาคารปฎิบัติธรรมต่อไป