กิจกรรมช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี

29 กันยายน 2562

ตัวแทนบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้เดินทางไปมอบข้าวสาร น้ำดื่ม และน้ำมันพืช ให้แก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต. ธาตุน้อย อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี จำนวน 200 ครอบครัว เมื่อวันที่ 29 กย. 2562