บริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ. บางจาก

13 สิงหาคม 2562

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 286,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางจาก ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยเมื่อวันที่ 29 สค. 2562 ได้ส่งมอบเงินบริจาคนี้ ให้แก่ นายแพทย์ วันฉัตร ชินสุวาเทย์ รักษาการผู้อำนวยการ รพ. บางจาก เพื่อสำหรับใช้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ต่อไป