จิตอาสาช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน รอบ 2 ที่รร.บ้านกองม่องทะ

27 กรกฎาคม 2562

พนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้เดินทางไปที่โรงเรียน บ้านกองม่องทะ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี เป็นรอบที่ 2 โดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบ พร้อมติดตั้ง เครื่องปั่นไฟ พัดลม ทีวี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โปรเจคเตอร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที นอกจากนี้ ยังบริจาค จักรยาน เสื้อผ้า ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ข้าวสาร อาหาร และน้ำดื่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 189,437.63 บาท โดยทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนยากจนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป