บริจาคชุดผ่าตัดต้อกระจกตาให้แก่ รพ. พุทธโสธร

23 กรกฎาคม 2562

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด ได้บริจาคเงิน จำนวน 337,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อชุดผ่าตัดต้อกระจกตา
จำนวน 1 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาล พุทธโสธร ต. หน้าเมือง อ. ฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา โดยเมื่อวันที่ 23
กค. 2562 ได้ส่งมอบชุดผ่าตัดต้อกระจกตานี้ ให้แก่ แพทย์หญิง สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการ
รพ. พุทธโสธร เพื่อสำหรับใช้ในการช่วยเหลือคนไข้ต่อไป