กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 11 ที่วัดพระบาทน้ำพุ

25 มิถุนายน 2562

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ ต. เขาสามยอด อ. เมือง จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 โดยได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยปีนี้เป็นปีที่11 ท่านเจ้าอาวาสพระอุดมประชาทร (พระครูอลงกต) ได้เดินทางมารับบิณฑบาต และในโอกาสนี้ได้เทศน์ธรรมโปรดต่อพนักงานด้วย