พนักงานบริษัท ฯ ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจมน้ำ ที่ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

23 พฤษภาคม 2562

นายจีรัฐติกูล ตั้งพากเพียรกิจ วิศวกรฝ่ายผลิตโซ่ ของบริษัท ฯ ได้ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจมน้ำ ที่ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นี้ โดยระหว่างที่กำลังโดยสารเรือข้ามฟาก เพื่อกลับบ้าน จากที่ทำงาน พบผู้โดยสารชายคนหนึ่งพลาดท่าตกลงไปที่แม่น้ำ นายจีรัฐติกูล ได้กระโดดลงไปช่วยและพาขึ้นท่าเรือ ได้อย่างปลอดภัย ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ สำหรับคุณงามความดี มีจิตสาธารณะ มีความกล้าหาญช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม