มาตรฐาน IATF

อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานยานยนต์
IATF 16949 : 2016

ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานยานยนต์ IATF 16949 : 2016