ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พศ. 2518 โดยนาย บักคุง แซ่ตั้ง จากชื่อดั้งเดิมคือ บริษัท ตั้งคุณฮวด จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสปริง ตู้เหล็ก โต๊ะเหล็ก โซ่เหล็ก และ เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี จนกระทั่งปี พศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ไทยคูณการเหล็ก ซึ่งได้เพิ่มการผลิตท่อเหล็ก ขึ้นมา และปิดสายการผลิตสปริง ตู้เหล็ก และ โต๊ะเหล็ก

ปี 2533

ได้ก่อตั้ง บริษัท เคแอนด์เอส สตีลไพพ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เพื่อขยายฐานการผลิตท่อเหล็ก ให้เพียงพอกับความ ต้องการของตลาด

ปี 2546

ได้รับใบรับรองสินค้ามอก. 659-2529 จาก สมอ. (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม) สำหรับเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี เป็นรายแรกในประเทศไทย ด้วยสัญลักษณ์การค้า HWI

ปี 2554

เพิ่มงานลวดเหล็กรีดเย็น เหล็กแผ่น ท่อเหล็กตัดสั้น และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ใบรับรองสินค้ามอก. จาก สมอ. (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม) สำหรับสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้ตราสินค้า ตามต่อไปนี้
ปี 2558

...

จวบจนกระทั่งปี พศ. 2558 ได้มีการเปลี่ยงแปลงอีกครั้ง โดยบริษัท เคแอนด์เอสสตีลไพพ์ ได้ขายกิจการผลิตท่อเหล็กทั้งหมด ไปที่บริษัท ไทยคูณฯ และเปลี่ยนประเภทกิจการ เป็น ซื้อมา ขายไป และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยคูณเทรดเดอร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าหลักของกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล คือ ท่อเหล็ก โซ่เหล็ก เหล็กฉากเจาะรู ลวดเหล็กรีดเย็น เหล็กแผ่น และ ท่อเหล็กตัดสั้น

สินค้าท่อเหล็กของบริษัท ไทยคูณ ฯ ได้รับการพัฒนาและผลิตตามมาตรฐาน ASTM AS BS EN JIS และ TIS โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ใช้พลังงานสะอาด จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา( Solar RoofTop) และด้วยโครงการ Carbon Foot Print เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก กิจกรรมต่างๆขององค์กร และจากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยทั้งหมดนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล เป็น Green Product มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อช่วยรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับสินค้าเหล็กฉากเจาะรูนั้น ได้รับการพัฒนาคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ภายใต้ตราสินค้า HWI ซึ่งได้จดทะเบียน มอก. เมื่อปี พศ. 2546 โดยเป็นรายแรกในประเทศไทย สำหรับสินค้านี้ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.

ส่วนสินค้าโซ่ นั้นทางบริษัท ไทยคูณฯ สามารถผลิตโซ่มาตรฐานสากล เกรด 30 43 70 80 และ 100 ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย และ ในภูมิภาค SOUTH EAST ASIA เนื่องจากขั้นตอนการผลิต ที่ยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้งการต้องควบคุมคุณภาพ อย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล จึงต้องใช้พื้นที่มากขึ้น สำหรับการรองรับองค์ประกอบต่างๆสำหรับสินค้าโซ่เกรดสูง นี้ ทางคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีลจึงได้ ก่อตั้ง บริษัท ไทยคูณเชน ขึ้นในปี พศ. 2561 เพื่อสำหรับการพัฒนาการผลิตโซ่ โดยเฉพาะ

ปี 2561

ก่อตั้ง บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

ปัจจุบันนี้ โซ่ที่ผลิตจากบริษัท ไทยคูณเชน ได้ส่งออกไปขายที่ประเทศอเมริกา และเกาหลีใต้ นับเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของ บริษัท THAI KOON STEEL และ THAI KOON CHAIN เป็นอย่างมาก เพราะเป็นบริษัทแรก ใน ประเทศไทย และ บริษัทแรก ในภูมิภาค SOUTH EAST ASIA ที่สามารถผลิตโซ่ คุณภาพเกรด มาตรฐานสากล ได้สำเร็จ นำมาซึ่งชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศไทย

ปี 2563

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ไทยคูณสตีล และ ย้ายฐานการผลิตโซ่ จาก บริษัท ไทยคูณสตีล ไป บริษัท ไทยคูณเชน ทั้งหมด

ปี 2564

ได้ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย MIT (Made In Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล

กิจกรรม CSR

ไทยคูณสตีลกรุ๊ป ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท ไทยคูณสตีล บริษัท ไทยคูณเชน และ บริษัท ไทยคูณเทรดเดอร์ ได้ดำเนินธุรกิจ ไปพร้อมๆกับ การตอบแทนคืนสู่สังคม และแผ่นดิน ไทย โดยคำนึงถึง การพัฒนา อย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมในสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พศ. 2549 จวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้น เช่น โครงการซื้อข้าวช่วยชาวนาไทย โครงการ Solar RoofTop เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน โครงการไทยคูณฯ เพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน ช่วยพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ โครงการสาธารณสุข ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ โครงการ Carbon FootPrint เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตช้างที่บาดเจ็บ พิการ และถูกทารุณกรรม ให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ โครงการสนับสนุนการฝึกปฎิบัติ ธรรมแก่บุคคลทั่วไป และช่วยทำนุบำรุงวัดวาอาราม เป็นต้น